KEPENTINGAN PERANAN AUDIT DALAM DALAM PELAPORAN ESG | BAHAGIAN AUDIT DALAM
» ARTIKEL » KEPENTINGAN PERANAN AUDIT DALAM DALAM PELAPORAN ESG

KEPENTINGAN PERANAN AUDIT DALAM DALAM PELAPORAN ESG

Carian artikel oleh: Pn. Nurfarah Hanani (Pegawai Kewangan)

Article oleh: Mary Lee Siew Cheng, CFIIA

Sumber: Article by Members, IIA Malaysia 

 

Pendedahan dan amalan ESG (Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus) telah menjadi bualan global. Semasa pandemik Covid 19, ESG didorong oleh kesedaran pengguna dan banyak syarikat mula berikrar untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau (GHG) dan lebih memfokuskan pada pelaburan ESG. Pasaran modal menjadi lebih mencabar dan jangkaan pelabur berubah untuk menuntut ketelusan dan akauntabiliti yang lebih tinggi dalam pelaburan ESG syarikat. Walaupun melaporkan prestasi ESG adalah tanggungjawab lembaga, juruaudit dalaman (IA) 200 syarikat tersenarai teratas Malaysia memainkan peranan penting dalam memberikan jaminan ke atas proses dan kawalan pelaporan ESG.

Apabila pengawal selia mengetatkan kawalan mereka terhadap kemampanan dan pelaporan ESG, syarikat beralih kepada firma profesional untuk merangka strategi ESG yang mantap. Syarikat menunjukkan strategi ESG yang bercita-cita tinggi dengan membuat pendedahan yang mengelirukan. Ini dapat dilihat dalam kes Tesla, yang telah dikeluarkan daripada Indeks S&P 500 ESG kerana kegagalannya untuk menutup lensa ESG yang lebih luas dan rancangan bercita-cita tinggi untuk mencapai pelepasan sifar bersih menjelang tahun 2050.( Peranan Audit Dalaman dalam ESG Pelaporan: Jaminan Bebas Adalah Kritikal kepada Pelaporan Kemampanan yang Berkesan, 2021) Memandangkan juruaudit luar tidak bertanggungjawab terhadap maklumat ESG dalam audit penyata kewangan, IA akan berfungsi sebagai semak dan imbang terhadap kualiti dan kebolehpercayaan maklumat ESG. 

Pengawal selia tidak menyatakan tentang cara dan perkara yang perlu dilaporkan untuk pelaporan ESG, walaupun terdapat pelbagai rangka kerja ESG yang boleh dipilih oleh syarikat untuk diikuti. IA memainkan peranan sebagai penasihat kepada jawatankuasa lembaga ESG mengenai sumber dan pemilihan data serta menentukan metrik dan sasaran ESG untuk menanda aras data. IA juga mempertimbangkan penilaian material risiko dan peluang ESG dalam syarikat, kerana ini berbeza mengikut industri (2021, Peranan Audit Dalaman dalam Pelaporan ESG: Jaminan Bebas adalah Kritikal kepada Pelaporan Kemampanan yang Berkesan. 

Kebanyakan syarikat melaporkan dalam lingkungan Tanggungjawab Sosial Korporat. Pelaporan ESG adalah secara sukarela dan tidak dikawal selia untuk syarikat bukan senarai awam. Walau bagaimanapun, ESG memberi kesan kepada semua pihak berkepentingan dalam semua perniagaan, tanpa mengira saiz. Oleh itu, pelaporan ESG adalah penting untuk semua sektor perniagaan. Terdapat keperluan untuk badan profesional bebas untuk mengawasi pelaksanaan awal pelaporan ESG negara. Institut Juruaudit Dalaman turut membantu dalam pelaksanaan awal pelaporan ESG, yang penting untuk menggiatkan semula pertumbuhan ekonomi negara. 

Audit dalaman adalah penting dalam mengurangkan kesan kewangan dan reputasi pelaporan penipuan ESG dan memberikan jaminan yang lebih besar terhadap pelaporan ESG. 200 syarikat tersenarai teratas di Malaysia menyedari peranan penting pengauditan dalaman dalam ESG dan menggabungkan pengauditan dalaman ke dalam fungsi ESG mereka. Walau bagaimanapun, kesan yang paling ketara daripada peranan juruaudit dalaman adalah untuk memastikan bahawa amalan pelaporan ESG terbaik disediakan untuk menjana maklumat ESG yang boleh dipercayai dan boleh dikreditkan untuk syarikat untuk dinilai dalam FTSE Russell ESG Ratings, sekali gus menjadikan Malaysia destinasi pelaburan pilihan.

Tarikh Input: 24/10/2023 | Kemaskini: 30/10/2023 | muhammad.isam

PERKONGSIAN MEDIA

BAHAGIAN AUDIT DALAM
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1346
03-9769 6176
SXDBVAl~