AUDIT DASHBOARD | BAHAGIAN AUDIT DALAM

» AUDIT DASHBOARD

AUDIT DASHBOARD

AUDIT MONITORING DASHBOARD merupakan salah satu platform Bahagian Audit Dalam untuk memudahkan pemantauan yang berterusan dan bersistematik ke atas status isu-isu audit yang perlu diambil tindakan oleh Auditi. 

Dashboard ini juga memaparkan bilangan isu, bilangan laporan yang telah dibentangkan dalam Jawatankuasa Audit dan status ke atas tindakan yang samada telah "Selesai" atau "Dalam Tindakan".

WWDVHA1:07:08