UTAMA | BAHAGIAN AUDIT DALAM

Piagam Pelanggan Audit Dalam

Bahagian Audit Dalam UPM beriltizam :-

 • Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan kepada standard pengauditan antarabangsa;
 • Menyediakan laporan audit yang seimbang, jelas dan mudah difahami; dan
 • Memberi pendapat dan syor-syor yang membina.

 

Garis Panduan Pengurusan Kewangan

Berikut adalah beberapa pautan yang boleh dirujuk oleh pihak Pusat Tanggungjawab(PTJ) bagi memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan teratur mengikut pekeliling dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh universiti.

 1. Garis Panduan Pengurusan Aset
 2. Garis Penduan Pengurusan Stor
 3. Garis Panduan Pengurusan Kenderaan

 

Takrif Etika Kerja

Etika Kerja ini merupakan panduan asas bagi semua staf Universiti Putra Malaysia dalam melaksanakan tugas seharian dengan tujuan mencapai wawasan UPM untuk menjadi universiti bertaraf dunia disamping meberntuk pekerja yang berkualiti. Justeru itu, semua staf Universiti Putra Malaysia perlu menghayati etika kerja yang seragam secara berterusan dan akhirnya dapat menyatukan pemikiran dan arah tindakan semua staf ke arah pencapaian wawasan, misi dan matlamat universiti.

 1. Peranan Warga UPM
 2. Nilai Murni
 3. Prinsip Etika Kerja
 4. Jauhi Perilaku

 

Bahagian Audit Dalam UPM beriltizam :-

 • Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan kepada standard pengauditan antarabangsa;
 • Menyediakan laporan audit yang seimbang, jelas dan mudah difahami; dan
 • Memberi pendapat dan syor-syor yang membina.

 

Berikut adalah beberapa pautan yang boleh dirujuk oleh pelajar UPM bagi mewujudkan persekitaran kehidupan yang positif di UPM.

1. Akta Universiti dan Kolej Universiti Tahun 1971

Audit Dalam adalah suatu aktiviti bebas yang berobjektifkan pemberi jaminan dan juga perundingan untuk menambah nilai dan menambahbaik operasi organisasi. Ianya juga membantu organisasi mencapai objektif dengan menggunakan pendekatan yang  sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menambahbaik keberkesanan proses tadbir urus, kawalan dan pengurusan risiko.

Bahagian Audit Dalam mempunyai 3 Seksyen yang memainkan peranan penting dalam setiap perjalanan pentadbiran dan pengauditan di UPM. Setiap Seksyen juga diketuai oleh ketua unit yang dipertanggungjawabkan oleh Ketua Audit Dalam.

 

Penubuhan Jawatankuasa Ketua-Ketua Audit Dalam (JKAD) adalah selaras dengan cadangan mewujudkan kerjasama diantara Juruaudit Dalam Di Semua IPTA yang telah diperakukan oleh Mesyuarat Pendaftar-Pendaftar universiti Awam Bil. 3/2002 pada 22 September 2002. 

Tujuan penubuhan JKAD adalah bagi meningkatkan akauntabiliti dalam pengurusan pentadbiran untuk mewujudkan keseragaman antara semua Universiti Awam yang meliputi kecekapan sistem pengauditan, penilaian kawalan dalaman, pembangunan sistem serta menjadi forum perbincangan untuk meningkatkan kecekapan pengurusan universiti.

Bagi mengetahui lebih lanjut mengenai fungsi dan peranan JKAD sila klik pada pautan berikut:

JKAD WEBSITE

artikel
Lima Sebab Calon Berbakat Memilih Audit Dalam
Beberapa tahun yang lalu, audit dalam tergolong di kalangan peranan yang kurang diminati untuk profesional kewangan yang semakan berpesat kembang. Ada yang menganggapnya sebagai tempat terendah di dalam kewangan, di mana pekerja yang kurang memuaskan ditangguhkan sementara pekerja muda yang lebih menjanjikan dimasukkan ke dalam apa yang mereka anggap sebagai jawatan yang lebih menarik.
BAHANA RASUAH
MASALAH KECELARUAN EMOSI
Artikel-artikel lain...
berita
Lawatan Bahagian Audit Dalam UPM ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia(SPRM) di ibu pejabat Putrajaya.
PUTRAJAYA, 11 Julai 2019 – Seramai 16 orang pegawai-pegawai dan kakitangan daripada Bahagian Audit Dalam telah berkunjung ke Ibu Pejabat SPRM.
pengumuman
Tiada tawaran sebutharga.


MAKLUMAT LANJUT: http://etender.upm.edu.my

Tiada tawaran jawatan kosong.


MAKLUMAT LANJUT: SPJOnline

aktiviti
;
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA – 353 SYOR DIKEMUKA, BAIKI KELEMAHAN [31 JULAI 2017]
;
Laporan Ketua Audit Negara 2016 Siri 1
;
353 syor dikemuka dalam laporan Ketua Audit Negara 2016 Siri 1
;
Amanat Ketua Audit Negara Dengan Penstrukturan Jabatan Audit Negara Tahun 2016
ikuti kami
B1566429051