| BAHAGIAN AUDIT DALAM
senarai pengumuman terkini

Pengauditan dilaksanakan bagi memastikan pemantauan kehadiran pegawai dibuat sepertimana ditetapkan oleh peraturan, memastikan setiap PTJ mempunyai kawalan pemantauan kehadiran PTJ masing-masing dan pengauditan ini juga adalah salah satu usaha bagi memastikan warga UPM mempunyai tahap intergriti dan disiplin yang tinggi. Ketua projek : En. Mohd Faiz Suparman

Pengauditan dijalankan bertujuan untuk menilai pengurusan perolehan dilaksanakan secara cekap, berkesan dan paling menguntungkan bagi mencapai matlamat perolehan tersebut. Ketua Projek : Pn. Marziati Md Din

Pengauditan dilaksanakan bagi memastikan pematuhan kepada kontrak perolehan merangkumi bekalan, perkhidmatan dan kerja, penjimatan dalam perolehan berkontrak dan analisa kawalan harga pasaran. Ketua Projek : En. Mohd Azis Abdullah - 03-89471371.

Pengauditan dilaksanakan bagi memastikan aset universiti wujud, digunakan, diuruskan mengikut tatacara pengurusan aset dan maklumat asas dikemaskini dalam Sistem FAMS dengan teratur.

Ketua Projek : Y.M. Tengku Zahiera Tengku Zainol Rashid.

Dibantu oleh :

1.Pn. Farah Hanim Roslan

2. Pn. Nur Asyikin Yusuff

3. En. Mohd Nasarudin Ismail

 

Susulan Verifikasi Aset dilaksanakan oleh : Pn. Nur Miera Kamarudin

Pengauditan dilaksanakan bagi memastikan pengurusan cuti belajar dibuat dengan teratur mengikut peraturan yang telah ditetapkan dan tindakan sewajarnya diambil bagi kes-kes yang melanggar ikatan perjanjian/ pecah kontrak.

 

Ketua Projek Pengurusan Cuti Belajar : Pn. Nur Miera Kamarudin - 03-89471370.

 

Ketua Projek Pecah Kontrak : Y.M. Tengku Zahiera Tengku Zainol Rashid - 03-8946

Pengauditan dilaksanakan bagi memastikan pengurusan hasil dan perbalnjaan adalah mengikut peraturan dan pekeliling yang sedang berkuatkuasa.

Ketua Projek : En. Sharul Azman Ramli.

Bahagian Audit Dalam UPM telah selesai menjalani Audit Self Assessment With Independent Validation (SAIV) oleh 2 orang wakil daripada Institute of Internal Auditor Malaysia (IIAM) pada 6-8 Jun 2017. Tahniah diucapkan kepada Bahagian Audit Dalam UPM kerana tidak mendapat sebarang DNC (does not conform) dalam validasi tersebut.

Pindaan ini bertujuan untuk memberi peluang kepada pegawai universiti membuat persediaan untuk berbuka puasa di sepanjang Bulan Ramadhan. Pindaan ini boleh dilihat di Surat Pekeliling Perkhidmatan UPM 1/2017.

Memastikan pengurusan kewangan iDEC dilaksanakan dengan baik dan teratur.

 

Ketua Projek : En. Mohd Faiz Suparman

Memastikan pengurusan kewangan ITMA dilaksanakan dengan baik dan teratur.

 

Ketua Projek : Pn. Marziati Md Din

Memastikan pengurusan Akaun belum terima dibuat dengan baik, teratur dan mengikut pekeliling.

 

Ketua Projek : En. Mohd Azis Abdullah

Audit susulan dilaksanakan bagi memastikan setiap isu yang dibangkitkan dalam laporan penuh audit telah diambil tindakan oleh pihak pengurusan dan pihak auditi yang berkaitan.

 

Ketua Projek : Pn. Nur Miera Binti Kamarudin

Objektif pengauditan adalah bagi memastikan pengurusan penyelenggaraan dilaksanakan secara teratur dan mengikut peraturan yang ditetapkan.

Perkara yang akan dilihat merangkumi aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan peralatan penyelidikan.

Antara dokumen yang akan disemak adalah :

1) senarai aset penyelidikan PTJ

2) Log penggunaan peralatan

3) Log penyelenggaraan (berkala/baikpulih/berkontrak/kendiri)

4) perancangan penyelenggaraan peralatan penyelidikan(permohonan bajet/kos)

5) dokumen yang berkaitan (kontrak penyelenggaraan/service sheet)

6) dokumen pembayaran

7) lain-lain dokumen yang berkaitan

 

Projek diketuai oleh Y.M. Tg. Zahiera.

Kumpulan IBS : Pn. Marziati & Y.M Tg. Zahiera
Kumpulan FSTM : Pn. Miera & Cik Syakira

Kumpulan FS : Pn. Farah & Cik Anidah

Ketua Projek : En. Sharul Azman Ramli

Bahagian Audit Dalam UPM telah selesai menjalani Pengauditan Indeks Akauntabiliti Pengurusan Kewangan Tahun 2018 ke atas 82 Pusat Tanggung Jawab di Universiti Putra Malaysia.

Bagi mendapatkan keputusan (markah) pengauditan yang telah dijalankan, pihak PTJ perlu klik pada pautan PTJ masing-masing seperti dibawah dengan mengisi kata laluan "password" seperti yang telah dihantar melalui emel.

Pautan : Bahagian Audit Dalam

BAHAGIAN AUDIT DALAM
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1346
03-9769 6176
SXEPQAP~