MENGENAI KAMI | BAHAGIAN AUDIT DALAM

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

 

Pejabat Naib Canselor atau lebih dikenali dengan singkatan "PNC" merupakan antara pejabat yang penting dalam memastikan dasar-dasar universiti dilaksanakan agar kecemerlangan dan kelestarian UPM tercapai. Selain Bahagian Audit Dalam, pejabat ini juga terdiri daripada lima entiti yang lain, iaitu Bahagian Pentadbiran PNC, Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi(Coscomm), Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan Pusat Jaminan Kualiti.

Selamat datang ke laman web Bahagian Audit Dalam UPM. Laman ini adalah bertujuan untuk memberikan...selanjutnya...
Bahagian Audit Dalam telah ditubuhkan pada bulan April 1993 dan ditempatkan di Pejabat Bendahari....selanjutnya...
Setiap pekerja Bahagian Audit Dalam berperanan dalam memastikan  operasi harian terdiri...selanjutnya...
Struktur organisasi Bahagian Audit Dalam terdiri daripada 16 orang pekerja dan setiap pekerja...selanjutnya...
VISIMenjadi entiti yang cemerlang dan sumber rujukan dengan memberikan perkhidmatan pengauditan dan...selanjutnya...
Berdasarkan Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1998, Garis Panduan Mengenai Peranan Dan tanggungjawab...selanjutnya...
Bahagian Audit Dalam UPM beriltizam :- Melaksanakan mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) dengan...selanjutnya...
Bahagian Audit Dalam Universiti Putra Malaysia ditubuhkan sebagai badan bebas, berobjektif dan...selanjutnya...
WWDVFAs:05:48