RUJUKAN | BAHAGIAN AUDIT DALAM

» RUJUKAN

RUJUKAN

Bahagian Audit Dalam menyediakan ruang rujukan kepada semua warga UPM bagi memastikan pengurusan kewangan dan pengurusan pentadbiran dikendalikan dengan teratur, cekap dan berkesan.

  P.U. (A) 409/1976Perlembagaan Universiti Pertanian Malaysia P.U. (A)...selanjutnya...
GARIS PANDUAN MENGENAI PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KEMENTERIAN, LEMBAGA PENGARAH DAN KETUA EKSEKUTIF...selanjutnya...
UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 605  AKTA BADAN-BADAN BERKANUN(TATATERTIB DAN...selanjutnya...
MATLAMAT 1 : MELAHIRKAN WATAK GRADUAN BERDAYA TAHAN MENDEPANI CABARAN MENDATANG MATLAMAT 2 :...selanjutnya...
Sila klik pada pautan berikut bagi mendapatkan maklumat anda....selanjutnya...
Arahan Perbendaharaan merupakan peraturan kewangan dan perakaunan utama dalam pengurusan kewangan...selanjutnya...
SXDBWAd~