PEMANTAUAN KE ATAS PENGURUSAN ASET UPM | BAHAGIAN AUDIT DALAM
» BERITA » PEMANTAUAN KE ATAS PENGURUSAN ASET UPM

PEMANTAUAN KE ATAS PENGURUSAN ASET UPM

 

Serdang -  14 Disember 2017 : Bahagian Audit Dalam UPM telah mengadakan taklimat hasil pemerhatian keatas Audit Verifikasi Aset Tahun 2017 di Universiti Putra Malaysia (UPM). Tujuan taklimat ini diadakan adalah bagi membentangkan hasil verifikasi aset yang telah dilaksanakan mulai 10 April 2017 sehingga 2 Ogos 2017. 

Verifikasi aset dilaksanakan bagi memastikan perolehan aset yang dibuat oleh Universiti adalah ada, digunakan, disimpan dengan selamat dan direkodkan dengan teratur di dalam Sistem FAMS berdasarkan prosedur pengurusan aset Universiti yang ditetapkan.

Secara keseluruhannya hasil verifikasi aset tahun 2017 menunjukkan peningkatan yang ketara ke atas jumlah PTJ yang mencapai tahap Cemerlang iaitu sebanyak 51 PTJ berbanding hanya 5 PTJ pada tahun 2015. Hasil verifikasi aset tahun 2017 juga telah:-

  • Dihantar untuk makluman dan tindakan pembetulan / penambahbaikan oleh PTJ selepas verifikasi dijalankan.
  • Laporan verikasi PTJ juga dihantar kepada Seksyen Pengurusan Aset, Pejabat Bursar untuk pemerhatian dan tindakan berkaitan dengan aset / inverntori di bawah kategori lain-lain.

 

 

 

 

 

Taklimat ini dihadiri oleh 70 Pusat Tanggungjawab di UPM dan penerangan telah diberikan mengenai tindakan yang perlu diambil oleh pihak PTJ adalah seperti berikut :

 

 

 

 

Berita Disediakan oleh : Pn. Nur Miera Kamarudin (Pegawai Kewangan(Juruaudit)

Tarikh Input: 18/01/2018 | Kemaskini: 07/10/2018 | muhammad.isam

PERKONGSIAN MEDIA

BAHAGIAN AUDIT DALAM
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1346
03-9769 6176
SXFXDAa~