CENTER FINANCIAL MANAGEMENT | INTERNAL AUDIT DEPARTMENT
» AUDITI ACCESS » FINANCIAL DIAGNOSTIK » CENTER FINANCIAL MANAGEMENT

CENTER FINANCIAL MANAGEMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 BIL

PUSAT TANGGUNGJAWAB

 PAUTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 Pusat Alumni

2

 Pusat Antarabangsa

3

 Pusat Asasi Sains Pertanian

4

 Pusat Hubungan dan Jaringan Industri

5

 Pusat Islam

6

 Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah

7

 Pusat Kesihatan Universiti

8

 Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar

9

 Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa

10

 Pusat Pembangunan Akademik

11

 Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan

12

 Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi

13

 Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear

14

 Pusat Pengurusan Penyelidikan

15

 Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen

16

 Pusat Jaminan Kualiti

17

 Pusat Sukan

PANDUAN PENGGUNAAN DIAGNOSTIK

18

 Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser

19 

Pusat Transformasi Komuniti Universiti

 

Updated:: 26/08/2021

MEDIA SHARING

INTERNAL AUDIT DEPARTMENT
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1346
03-9769 6176
CUMERAW~