OFFICE FINANCIAL MANAGEMENT | INTERNAL AUDIT DEPARTMENT
» AUDITI ACCESS » FINANCIAL DIAGNOSTIK » OFFICE FINANCIAL MANAGEMENT

OFFICE FINANCIAL MANAGEMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIL

PUSAT TANGGUNGJAWAB

 PAUTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 Pejabat Bahagian Pentadbiran Naib Canselor

2

 Pejabat Bursar

3

 Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset

4

 Pejabat Penasihat Undang-undang

5

 Pejabat Pendaftar

6

 Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

7

 Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi

8

 Pejabat Timb. Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

9

 Pejabat Timb. Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat)

PANDUAN PENGGUNAAN DIAGNOSTIK

10

 Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES)

11

 Kor Sukarelawan Polis (SUKSIS)

 

Updated:: 26/08/2021

MEDIA SHARING

INTERNAL AUDIT DEPARTMENT
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1346
03-9769 6176
CUMESAr~