FINANCIAL DIAGNOSTIK | INTERNAL AUDIT DEPARTMENT
» AUDITI ACCESS » FINANCIAL DIAGNOSTIK

FINANCIAL DIAGNOSTIK

 

Diagnostik Pengurusan Kewangan merupakan alat(tools) penilaian pengurusan kewangan yang boleh digunakan oleh semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) UPM bagi menilai tahap pematuhan pengurusan kewangan di PTJ. 

 

 

Updated:: 26/08/2021

MEDIA SHARING

CUMERAX:17:50