Tadbir Urus IT | BAHAGIAN AUDIT DALAM
» ARTIKEL » Tadbir urus IT

Tadbir urus IT

Carian artikel oleh: En. Mohd Syairol Azwan bin Shabudin (Pegawai Kewangan)

Sumber: www.itgovernance.co.uk & http://www.journalofaccountancy.com

 

Tadbir urus IT adalah satu proses dan amalan yang memastikan penjajaran IT dengan strategi dan objektif organisasi, penggunaan sumber IT yang berkesan dan cekap, pengurusan risiko IT, dan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Tadbir urus IT adalah komponen penting dalam tadbir urus korporat, kerana IT memainkan peranan penting dalam menyokong dan membolehkan pencapaian matlamat perniagaan.


Walau bagaimanapun, tadbir urus IT bukanlah aktiviti sekali sahaja, tetapi proses berterusan yang memerlukan pemantauan dan penilaian secara berkala. Di sinilah pengauditan tadbir urus IT perlu dilaksanakan. Proses pengauditan tadbir urus IT adalah proses menilai sama ada rangka kerja tadbir urus IT organisasi adalah sesuai, berkesan, dan berfungsi seperti yang dimaksudkan, dan memberikan jaminan dan cadangan kepada pihak berkepentingan.

Tadbir urus IT adalah proses memastikan sumber IT sejajar dengan objektif strategik dan nilai sesebuah entiti. Tadbir urus IT merangkumi aspek seperti strategi, dasar, piawaian, peranan, tanggungjawab, pengukuran prestasi, pengurusan risiko, dan jaminan IT.

Juruaudit perlu menilai keberkesanan struktur dan proses tadbir urus

Tarikh Input: 31/10/2023 | Kemaskini: 31/10/2023 | muhammad.isam

PERKONGSIAN MEDIA

BAHAGIAN AUDIT DALAM
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1346
03-9769 6176
SXDBUA0~