Carta Organisasi | BAHAGIAN AUDIT DALAM
» JAWATANKUASA » Kelab Bahagian Audit Dalam » Carta Organisasi

Carta Organisasi

   

 

BIL

KEANGGOTAAN

TANGGUNGJAWAB

1

Penasihat/Penaung

 • Memberi galakan dan sokongan kepada jawatankuasa dalam melaksanakan aktiviti.
 • Memberi nasihat dan pandangan kepada jawatankuasa.
 • Membantu jawatankuasa dalam mendapatkan peruntukan kewangan.

2

Pengerusi

 • Bertanggungjawab dalam mengguruskan pentadbiran dan aktiviti.
 • Memastikan arahan daripada penasihat dapat dijalankan.
 • Memberikan arahan yang tepat dan jelas kepada semua ahli jawatankuasa dalam melaksanakan tugas atau aktiviti.

3

Bendahari

 • Mengurus dan bertanggungjawab berkenaan semua hal-hal kewangan kelab.
 • Menyediakan penyata kewangan untuk setiap aktiviti kelab.
 • Membentangkan penyata kewangan di Mesyuarat Bahagian Audit Dalam.
 • Melaporkan  kedudukan  kewangan  sekiranya  diminta   di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.
 • Menjalankan  tugas-tugas  lain yang diarahkan  oleh  Pengerusi dari semasa ke semasa.
 • Bertanggungjawab keatas keselamatan kutipan yuran, hasil koperasi dan menyimpan semua resit-resit dan rekod keluar masuk .
 • Membelanjakan dana kelab bagi perbelanjaan yang sewajarnya.

4

Setiausaha

 • Mengurus hal mesyuarat, mencatat dan menyimpan semua minit mesyuarat dan dokumen kelab.
 • Menyediakan laporan tahunan kelab.
 • Melaksanakan urusan surat-menyurat kelab.
 • Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi/Bahagian Audit Dalam dari semasa ke  semasa.

5

Exco Kerohanian Dan Kebajikan

 • Merancang program-program berbentuk kebajikan seperti pungutan derma, kebajikan, lawatan ke rumah ahli-ahli yang ditimpa kemalangan atau bencana.
 • Melaksana dan cakna terhadap ahli kelab yang menerima berita baik seperti kelahiran, perkahwinan, hadiah, ulang tahun kelahiran dan lain-lain/
 • Menjalankan  tugas-tugas lain yang  berkaitan untuk menyokong pelaksanaan aktiviti dan program exco-exco lain.

6

Exco Sukan Dan Rekreasi

 • Melaksanakan program ahli keluarga,kesukanan dan gerak cergas Bahagian Audit Dalam.
 • Menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dirancang.
 • Mengadakan program yang berunsurkan amalan sihat pekerja Bahagian Audit Dalam sekurang-kurangnya sekali setahun.
 • Menjalankan  tugas-tugas lain yang  berkaitan untuk menyokong pelaksanaan aktiviti dan program exco-exco lain.

7

Exco Jaringan Dan Kelestarian

 • Memperluas aktiviti jaringan masyarakat bagi pihak Bahagian Audit Dalam sekali setahun menerusi pelbagai program bersemuka.
 • Melaksanakan program lawatan Bahagian Audit Dalam sekali setahun.
 • Menjalankan  tugas-tugas lain yang  berkaitan untuk menyokong pelaksanaan aktiviti dan program exco-exco lain.

8

Juruaudit

 • Menjalankan semakan berkala ke atas pengesahan penyata kewangan kelab sekurang-kurangnya 6 bulan sekali
 • Melaporkan penyalahgunaan dana yang dikumpulkan sekiranya ada
 • Memastikan setiap tunai keluar dan masuk direkodkan dengan betul

 

 

 

Kemaskini:: 11/04/2023 [faiz_suparman]

PERKONGSIAN MEDIA

BAHAGIAN AUDIT DALAM
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1346
03-9769 6176
SWMCNA2~