AUDIT PROJECT PERFORMANCE ACCESS | INTERNAL AUDIT DEPARTMENT
» AUDIT ACCESS » AUDIT PROJECT PERFORMANCE ACCESS

AUDIT PROJECT PERFORMANCE ACCESS

Prestasi sesuatu tugasan pengauditan yang dirancang perlu dipantau dan dinilai kecekapan dan keberkesanan sesuatu tugasan yang dijalankan oleh setiap seksyen sekurang-kurangnya 2 kali sebulan.

Updated:: 27/08/2021

MEDIA SHARING

CVBYKAz:10:44