SURAT PEKELILING AM BIL. 3 TAHUN 1998 | BAHAGIAN AUDIT DALAM
» RUJUKAN » SURAT PEKELILING AM BIL. 3 TAHUN 1998

SURAT PEKELILING AM BIL. 3 TAHUN 1998

GARIS PANDUAN MENGENAI PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KEMENTERIAN, LEMBAGA PENGARAH DAN KETUA EKSEKUTIF DALAM PENGURUSAN BADAN-BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN


Surat Pekeliling Am ini beserta Garis Panduan Mengenai Peranan dan Tanggungjawab Kementerian, Lembaga Pengarah dan Ketua Eksekutif Dalam Pengurusan Badan-badan Berkanun Persekutuan seperti di lampiran bertujuan untuk memperkemas dan memperkukuhkan pelaksanaan peraturan dan prosedur berkaitan dengan pengurusan Badan-badan Berkanun Persekutuan.


Sila klik di sini... 
 

Kemaskini:: 09/06/2016

PERKONGSIAN MEDIA

WWDVFA:05:48