UTAMA | BAHAGIAN AUDIT DALAM

Piagam Pelanggan Audit Dalam

Bahagian Audit Dalam UPM beriltizam :-

 • Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan kepada standard pengauditan antarabangsa;
 • Menyediakan laporan audit yang seimbang, jelas dan mudah difahami; dan
 • Memberi pendapat dan syor-syor yang membina.

 

Garis Panduan Pengurusan Kewangan

Berikut adalah beberapa pautan yang boleh dirujuk oleh pihak Pusat Tanggungjawab(PTJ) bagi memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan teratur mengikut pekeliling dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh universiti.

 1. Garis Panduan Pengurusan Aset
 2. Garis Penduan Pengurusan Stor
 3. Garis Panduan Pengurusan Kenderaan

 

Takrif Etika Kerja

Etika Kerja ini merupakan panduan asas bagi semua staf Universiti Putra Malaysia dalam melaksanakan tugas seharian dengan tujuan mencapai wawasan UPM untuk menjadi universiti bertaraf dunia disamping meberntuk pekerja yang berkualiti. Justeru itu, semua staf Universiti Putra Malaysia perlu menghayati etika kerja yang seragam secara berterusan dan akhirnya dapat menyatukan pemikiran dan arah tindakan semua staf ke arah pencapaian wawasan, misi dan matlamat universiti.

 1. Peranan Warga UPM
 2. Nilai Murni
 3. Prinsip Etika Kerja
 4. Jauhi Perilaku

 

Audit Dalam adalah suatu aktiviti bebas yang berobjektifkan pemberi jaminan dan juga perundingan untuk menambah nilai dan menambahbaik operasi organisasi. Ianya juga membantu organisasi mencapai objektif dengan menggunakan pendekatan yang  sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menambahbaik keberkesanan proses tadbir urus, kawalan dan pengurusan risiko.

Bahagian Audit Dalam mempunyai 3 Seksyen yang memainkan peranan penting dalam setiap perjalanan pentadbiran dan pengauditan di UPM. Setiap Seksyen juga diketuai oleh ketua unit yang dipertanggungjawabkan oleh Ketua Audit Dalam.

 

Penubuhan Jawatankuasa Ketua-Ketua Audit Dalam (JKAD) adalah selaras dengan cadangan mewujudkan kerjasama diantara Juruaudit Dalam Di Semua IPTA yang telah diperakukan oleh Mesyuarat Pendaftar-Pendaftar universiti Awam Bil. 3/2002 pada 22 September 2002. 

Tujuan penubuhan JKAD adalah bagi meningkatkan akauntabiliti dalam pengurusan pentadbiran untuk mewujudkan keseragaman antara semua Universiti Awam yang meliputi kecekapan sistem pengauditan, penilaian kawalan dalaman, pembangunan sistem serta menjadi forum perbincangan untuk meningkatkan kecekapan pengurusan universiti.

Bagi mengetahui lebih lanjut mengenai fungsi dan peranan JKAD sila klik pada pautan berikut:

JKAD WEBSITE

Bahagian Audit Dalam UPM beriltizam :-

 • Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan kepada standard pengauditan antarabangsa;
 • Menyediakan laporan audit yang seimbang, jelas dan mudah difahami; dan
 • Memberi pendapat dan syor-syor yang membina.

 

Berikut adalah beberapa pautan yang boleh dirujuk oleh pelajar UPM bagi mewujudkan persekitaran kehidupan yang positif di UPM.

1. Akta Universiti dan Kolej Universiti Tahun 1971

artikel
MEMBINA AKTIVITI AUDIT DALAMAN YANG BERKESAN DI SEKTOR AWAM (OLEH IIA GLOBAL)
Ketua eksekutif audit (CAE) sektor awam bertanggungjawab menyediakan aktiviti audit dalaman untuk bertindak balas terhadap peningkatan cabaran dan tuntutan untuk ketelusan, akauntabiliti dan keberkesanan di semua peringkat kerajaan dan perusahaan sektor awam yang lain. Menyelesaikan tugas ini mungkin melibatkan penubuhan aktiviti baharu atau menambah baik aktiviti sedia ada yang berprestasi pada tahap kurang optimum.
MEMBINA AKTIVITI AUDIT DALAMAN YANG BERKESAN DI SEKTOR AWAM (OLEH IIA GLOBAL)
AKAUNTAN PERLU GUNA TEKNOLOGI TERKINI UNTUK KEKAL RELEVAN
AKAUNTAN PERLU GUNA TEKNOLOGI TERKINI UNTUK KEKAL RELEVAN
Pengguna mahu akaun bank dijamin terlindung daripada 'scam'
Pengguna mahu akaun bank dijamin terlindung daripada 'scam'
Artikel-artikel lain...
berita
PENILAIAN KENDIRI EKSA BAHAGIAN AUDIT DALAM TAHUN 2022
PENILAIAN KENDIRI EKSA BAHAGIAN AUDIT DALAM TAHUN 2022
UPM Serdang, 12 September 2022 – Bahagian Audit Dalam telah menerima kunjungan 2 panel juruaudit EKSA yang diketuai oleh Pn. Nor Hasuzie Abdullatif dari Kolej Dua Belas dan En. Abdul Razak O A Abdul Kareem dari INTROP.
pengumuman
Tiada tawaran sebutharga.


MAKLUMAT LANJUT: http://etender.upm.edu.my

Tiada tawaran jawatan kosong.


MAKLUMAT LANJUT: eJOBS

aktiviti
ikuti kami
fb.png
youtube.png
insta.png
WVKBQAZ:16:21