PERLEMBAGAAN UNIVERSITI | BAHAGIAN AUDIT DALAM
» RUJUKAN » PERLEMBAGAAN UNIVERSITI

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI

 

P.U. (A) 409/1976
Perlembagaan Universiti Pertanian Malaysia

P.U. (A) 106/1998
Perlembagaan Universiti Pertanian Malaysia

P.U. (A) 448/2010
Perlembagaan Universiti Putra Malaysia
(nota: 3 Perintah – 384, 385 & 447)

P.U. (A) 384/2012
Perintah Universiti dan Kolej Universiti (Pengubahan dan Penambahan kepada Perlembagaan)(Universit Putra Malaysia) (Pindaan) 2012

P.U. (A) 385/2012
Perintah Universiti dan Kolej Universiti (Perlembagaan Universiti Putra Malaysia) (Pindaan) 2012

P.U. (A) 447/2010 | P.U. (A) 448/2010
Perintah Universiti dan Kolej Universiti (Pengubahan dan Penambahan kepada Perlembagaan)(Universiti Putra Malaysia) 2010

Kemaskini:: 19/04/2021

PERKONGSIAN MEDIA

WWDVGAr:06:53