PELAN STRATEGIK UPM 2021-2025 | BAHAGIAN AUDIT DALAM
» RUJUKAN » PELAN STRATEGIK UPM 2021-2025

PELAN STRATEGIK UPM 2021-2025

MATLAMAT 1 : MELAHIRKAN WATAK GRADUAN BERDAYA TAHAN MENDEPANI CABARAN MENDATANG

MATLAMAT 2 : MEWUJUDKAN HAB PENYELIDIKAN DAN INOVASI YANG MENJANAKAN NILAI BERTERASKAN EKOSISTEM LESTARI

MATLAMAT 3 : MELESTARIKAN EKOSISTEM JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

MATLAMAT 4 : MEMPERKASAKAN PERTANIAN DAN KETAHANAN SEKURITI MAKANAN

MATLAMAT 5 : MEMPERTEGUH TADBIR URUS INSTITUSI, KEMAMPANAN KEWANGAN DAN AMALAN KELESTARIAN HIJAU

 

Sila klik di bawah untuk paparan penuh ---->

Kemaskini:: 16/08/2022

PERKONGSIAN MEDIA

WWDVGAP:06:35