AHLI JAWATANKUASA AUDIT | BAHAGIAN AUDIT DALAM
» MENGENAI KAMI » AHLI JAWATANKUASA AUDIT

AHLI JAWATANKUASA AUDIT

Berdasarkan Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1998, Garis Panduan Mengenai Peranan Dan tanggungjawab Kementerian, Lembaga Pengarah Dan Ketua Eksekutif  Dalam Pengurusan Badan Berkanun Persekutuan perenggan 5.17.2 menyatakan Jawatankuasa Audit hendaklah ditubuhkan melalui resolusi Lembaga Pengarah yang menggariskan objektif Jawatankuasa tersebut, tanggungjawab dan keanggotaannya. Jawatankuasa tersebut boleh dianggotai oleh 3 hingga 5 orang ahli terdiri daripada Ahli Lembaga Pengarah bukan Eksekutif. Jawatankuasa Audit boleh melantik pengerusinya sendiri atau boleh juga dilantik oleh Lembaga Pengarah.

Kemaskini:: 19/04/2018 [faiz_suparman]

PERKONGSIAN MEDIA

WVLdPA:15:21