ATTENDANCE AUDIT RESPONS | INTERNAL AUDIT DEPARTMENT
» AUDITI ACCESS » ATTENDANCE AUDIT RESPONS

ATTENDANCE AUDIT RESPONS

Pengauditan dibuat mengikut keputusan mesyuarat Jawatankuasa Audit ke 73 pada 31 Januari 2020 yang bersetuju supaya Audit Dalam membuat audit lanjutan ke atas kehadiran pekerja tahun 2018 dan 2019 (minit 73.07).

Updated:: 29/08/2021

MEDIA SHARING

CUMESAp:18:03