ARAHAN PERBENDAHARAAN | BAHAGIAN AUDIT DALAM
» RUJUKAN » ARAHAN PERBENDAHARAAN

ARAHAN PERBENDAHARAAN

Arahan Perbendaharaan merupakan peraturan kewangan dan perakaunan utama dalam pengurusan kewangan Kerajaan. Ianya mengandungi arahan-arahan mengenai pengurusan belanjawan, hasil, perbelanjaan, perolehan dan aset Awam. AP yang digunapakai setakat ini dikeluarkan pada tahun 1997.

Sehubungan itu, Perbendaharaan Malaysia telah mengkaji semula Arahan Perbendaharaan dengan tujuan :

1. Meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan agensi-agensi kerajaan dengan memberi lebih fleksibiliti kepada Pegawai Pengawal atau Pegawai Yang Diberi Kuasa (dimana berkaitan) untuk membuat keputusan;

2. Memperkemas dan memantapkan peraturan dalam AP supaya sesuai dengan keperluan semasa; dan

3.Arahan Perbendaharaan ini berkuat kuasa dari tarikh ia dikeluarkan (pindaan AP pada tahun 2008).


Kemaskini:: 03/07/2020

PERKONGSIAN MEDIA

WWDVFAe:05:35