Borang Soal Selidik Audit | BAHAGIAN AUDIT DALAM
» PERKHIDMATAN » Borang Soal Selidik Audit

Borang Soal Selidik Audit

Borang soal selidik dibangunkan adalah untuk mendapatkan pandangan berkaitan dengan kualiti perkhidmatan yang kami berikan sepanjang tempoh auditan dijalankan. Borang soal selidik akan disediakan mengikut tajuk tugasan audit yang dilaksanakan dalam tahun semasa seperti berikut :-

Kemaskini:: 21/02/2018

PERKONGSIAN MEDIA

WVLdPAZ:15:50