PERKHIDMATAN | BAHAGIAN AUDIT DALAM

» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

Audit Dalam adalah suatu aktiviti bebas yang berobjektifkan pemberi jaminan dan juga perundingan untuk menambah nilai dan menambahbaik operasi organisasi. Ianya juga membantu
organisasi mencapai objektif dengan menggunakan pendekatan yang  sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menambahbaik keberkesanan proses tadbir urus, kawalan dan pengurusan risiko.

Proses pegauditan kebiasaannya merangkumi beberapa peringkat iaitu; Perancangan, Kerja Lapangan,...selanjutnya...
PENGAUDITAN KEWANGANMerangkumi pemeriksaan terhadap struktur, sistem kawalan dalaman dan rekod...selanjutnya...
WWDVGAw:06:14