PIAGAM PELANGGAN | BAHAGIAN AUDIT DALAM
» MENGENAI KAMI » PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN

Bahagian Audit Dalam UPM beriltizam :-

  • Melaksanakan mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) dengan kekerapan 4 kali setahun; dan
  • Mengedarkan keputusan mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) kepada pihak yang berkaitan dalam tempoh 10 hari bekerja selepas kelulusan Pengerusi Mesyuarat

 

 2022

 2021

 2020

 2019

 2018

 

 

 

Kemaskini:: 05/10/2022

PERKONGSIAN MEDIA

WVLdRAQ:17:02