LATIHAN | BAHAGIAN AUDIT DALAM

» LATIHAN

LATIHAN

Perancangan latihan tahunan adalah penting bagi memastikan setiap pekerja dilengkapi dengan ilmu dan kemahiran yang tinggi dalam menjalankan setiap tugasan pengauditan. Latihan merupakan satu program yang dibentuk untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan keupayaan pekerja untuk memenuhi keperluan pekerjaan semasa.

 

Prestasi kerja yang berkesan memerlukan kecekapan pada pekerja yang terdiri daripada bidang-bidang...selanjutnya...
Latihan merupakan satu tanggungjawab pada diri sendiri untuk menambahkan pengetahuan ,...selanjutnya...
Latihan ialah sebarang inisiatif yang diambil oleh organisasi untuk menggalakkan pekerjanya belajar...selanjutnya...
EPSA® adalah inisiatif Kerajaan Malaysia dan INTAN diberikan mandat untuk menggalakkan...selanjutnya...
WWDVGAy:06:42