JAWATANKUASA | BAHAGIAN AUDIT DALAM

» JAWATANKUASA

JAWATANKUASA

Bahagian Audit Dalam berperanan dan bertanggungjawab memastikan hala tuju dan perancangan PTJ adalah selari dengan perkembangan semasa melalui penglibatan Bahagian Audit Dalam menerusi jawatankuasa di peringkat UPM, jaminan kualiti dan di peringkat PTJ.

Jawatankuasa ini berfungsi untuk memastikan struktur dan kandungan laman web dikemaskini dan...selanjutnya...
KELAB BAHAGIAN AUDIT DALAM berfungsi sebagai penggerak untuk aktiviti sukan, kebajikan,...selanjutnya...
WWDVHA2:07:01