Pemantauan Isu-Isu Audit | BAHAGIAN AUDIT DALAM
» AUDIT DASHBOARD » STATUS PEMANTAUAN ISU-ISU AUDIT » Pemantauan Isu-Isu Audit

Pemantauan Isu-Isu Audit

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIL LAPORAN PENGAUDITAN  PAUTAN   
1 AUDIT PENGURUSAN PENGKOMERSILAN  
2 AUDIT PENGURUSAN PENYELIDIKAN KONTRAK  
3 AUDIT PENGURUSAN PELABURAN  
4 AUDIT PENGURUSAN KEWANGAN PENERBIT DAN AKTIVITI PUSAT PENERBIT  
5 AUDIT ICT SISTEM VETSTAR VADDS, PENGURUSAN HASIL DAN PERBELANJAAN UVH  
6 LAPORAN STATUS PENGGUNAAN TANAH  
7 KEPUTUSAN JAWATANKUASA AUDIT

 

8

AUDIT ICT SISTEM THIS DAN PENGURUSAN KEWANGAN HPUPM

 
9

AUDIT PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKTIVITI UPMKB

 
10 AUDIT ANALISIS PEROLEHAN MELALUI PESANAN BELIAN  
11 AUDIT DAFTAR AKAUN AMANAH  
12 AUDIT PEMBANGUNAN SISTEM HRT  
13 AUDIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN DALAMAN SISTEM DAN PEROLEHAN SISTEM APLIKASI  
14 AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN PEKERJA  
15 AUDIT PENGELUARAN INVOIS DAN PEMANTAUAN HUTANG  

 

TAHUN
2020-2021
2022

 

 

 

 

 Image result for alert transparent background NOTA :

1. Sila Klik pada ikon PAUTANuntuk memberi maklumbalas ke atas isu-isu audit.

2. Maklumat isu-isu adalah SULIT dan pendedahan hanya melalui kebenaran Ketua Audit Dalam. 

3. Hanya PYB yang diberi kebenaran sahaja untuk memberi maklumbalas. Sila maklumkan kepada Bahagian Audit Dalam jika terdapat PYB lain yang bertanggungjawab untuk menjawab isu-isu tersebut.

4. Akses hanya menggunakan ID UPM dan kebenaran untuk akses hanya dibenarkan oleh Bahagian Audit Dalam.

5. Pegawai untuk dihubungi:-

    a) Puan Zainora Abdul Talib (Ketua Audit Dalam) - 03 9769 6016

    b) Mohd Faiz Suparman (Juruaudit) - 03 9769 1340

    c) Nurul Ezani Abdul Malek (Penolong Akauntan) - 03 9769 1398

Kemaskini:: 04/11/2022 [faiz_suparman]

PERKONGSIAN MEDIA

BAHAGIAN AUDIT DALAM
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1346
03-9769 6176
WVLdQA~