AKSES (Q.A.I.P) | BAHAGIAN AUDIT DALAM
» AKSES AUDIT » AKSES (Q.A.I.P)

AKSES (Q.A.I.P)

Quality Assurance and Improvement Program dirancang untuk membolehkan penilaian terhadap pematuhan aktiviti audit dalaman dengan Piawaian Antarabangsa untuk Profesional Amalan Pengauditan Dalaman (Piawaian) dan sama ada juruaudit dalaman menggunakan Kod IIA Etika. " Melalui pematuhan dengan Piawaian dan Kod Etika, dalaman aktiviti audit juga mencapai keselarasan dengan Definisi Pengauditan Dalaman dan Teras Prinsip.

Kemaskini:: 26/08/2021 [faiz_suparman]

PERKONGSIAN MEDIA

WVLdPAx:15:29