AKSES PROJEK PENGAUDITAN AUDIT | BAHAGIAN AUDIT DALAM
» AKSES AUDIT » AKSES PROJEK PENGAUDITAN AUDIT

AKSES PROJEK PENGAUDITAN AUDIT

Prestasi sesuatu tugasan pengauditan yang dirancang perlu dipantau dan dinilai kecekapan dan keberkesanan sesuatu tugasan yang dijalankan oleh setiap seksyen sekurang-kurangnya 2 kali sebulan.

Kemaskini:: 16/08/2022

PERKONGSIAN MEDIA

WVLdPA1:15:50